Badania użyteczności – narzędzia i dobre praktyki

Liczba godzin: 16
Koszt: 1399 PLN netto

Dla kogo?

Szkolenie to jest przeznaczone dla specjalistów ds. marketingu, projektantów, początkujących badaczy.

Czego sie dowiem?

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu różnych metod badawczych, ich zalet oraz wad oraz ich doboru w zależności od kontekstu. Szkolenie umożliwi im świadome podejście do badań, umożliwiające dobór właściwych narzędzi w zależności od fazy projektu.

Uczestniczy szkolenia zdobędą podstawową wiedzę z zakresu projektowania zgodnie z metodologią UCD. Dzięki temu będą w stanie samodzielnie lub w zespole projektowym efektywnie i świadomie współtworzyć użyteczne serwisy internetowe.

Program szkolenia

Wstęp do badań użyteczności

2 godz.

 • Miejsce badań w procesie projektowym i „filozofia” badawcza
 • Mierzenie User Experience – miary i metody
 • Rodzaje badań użyteczności i efektywności serwisów

Metody eksperckie

7 godz.

 • Metody ilościowe – podstawy skutecznego wykorzystywania webanalytics
 • Audyt ekspercki - prowadzony metodą listy kontrolnej i cognitive walkthrough
 • Listy kontrolne dla kluczowych elementów serwisu i systemu

Badania z użytkownikami

7 godz.

 • Sortowanie kart – najlepszy sposób tworzenia architektury informacji
 • Testy z użytkownikami – podstawowa metoda badawcza – przygotowanie, prowadzenie, analiza wyników
 • Badania eye tracking – jak zajrzeć do mózgu przez oczy – prezentacja narzędzia i jego możliwości
 • Dobór odpowiedniej metody badania w kontekście oczekiwanych rezultatów

Warsztaty i ćwiczenia

 • Przeprowadzenie audytu za pomocą listy kontrolnej oraz metodą cognitive walkthrough
 • Przygotowanie i przeprowadzenie badania z użytkownikami oraz badania eye tracking
 • Przeprowadzenie badania sortowania kart

Projektowanie serwisów produktowych i korporacyjnych

Liczba godzin: 16
Koszt: 1399 PLN netto

Dla kogo?

Szkolenie to jest przeznaczone dla specjalistów ds. marketingu, specjalistów ds. komunikacji, projektantów, kierowników projektów.

Czego sie dowiem?

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu zasad tworzenia serwisów produktowych i korporacyjnych. Szkolenie umożliwi im przeprowadzenie analizy na potrzeby stworzenia serwisu oraz zaznajomi z dobrymi praktykami projektowymi. Szkolenie wykształci w uczestnikach procesowe i zorientowane na użytkownika podejście do tworzenia serwisów firmowych.

Program szkolenia

Podstawy projektowania

2 godz.

 • Użyteczność, User Experience, flow czyli podstawy i definicje
 • Proces projektowy User Centered Design – jak analizować, projektować i nadzorować

Analiza otoczenia projektu i interesariuszy

4 godz.

 • Analiza – jak poznać użytkowników, ich potrzeby i jak tworzyć persony
 • Wprowadzenie do psychologii użytkownika: percepcja, uwaga, pamięć i uczenie się
 • Perswazja w praktyce – wpływanie na zachowania użytkowników
 • Tworzenie specyfikacji projektowej – różne narzędzia i dobre praktyki
 • Techniki i narzędzia projektowania
 • Badania aplikacji - narzędzia badawcze i ich wykorzystanie

Projektowanie serwisu produktowego i korporacyjnego

10 godz.

 • Podstawowe elementy serwisu – przegląd i najlepsze wzorce projektowe
 • Architektura informacji i nawigacja, sortowanie kart
 • Formularze
 • Strona produktowa
 • Efektywne wyszukiwanie
 • Elementy e-commerce – prezentacja produktów, listy, koszyk, zamówienie
 • Projektowanie procesów
 • Projektowanie w kontekście mobilnym
 • Projektowanie mailingów w oparciu o obserwacje z badań eye tracking
 • Landing page – tworzenie efektywnych stron docelowych
 • Treści na stronie – pisanie na potrzeby mediów cyfrowych, linkowanie, zdjęcia, webmanual jako nośnik spójności serwisu

Projektowanie systemów biznesowych – efektywny interfejs użytkownika

Liczba godzin: 6
Koszt: 1599 PLN netto

Dla kogo?

Szkolenie to pomyślane jest z myślą o kierownikach zespołów, analitykach biznesowych, kierownikach projektów.

Czego sie dowiem?

Uczestniczy szkolenia zdobędą znajomość procesu projektowego UCD oraz narzędzi analitycznych i projektowych. Szkolenie umożliwi im zaplanowanie i wdrożenie procesu projektowego w zespole, stworzenie architektury informacji oraz prototypu serwisu. Szkolenie wykształci w uczestnikach procesowe podejście do projektowania, uwzględniające szeroki kontekst projektu w organizacji i dla użytkowników.

Program szkolenia

Podstawy projektowania systemów biznesowych

4 godz.

 • Projektowanie interakcji i Human Computer Interaction czyli podstawy i definicje
 • Wprowadzenie do psychologii użytkownika - percepcja, uwaga, pamięć i uczenie się
 • Proces projektowy User Centered Design – jak analizować, projektować i nadzorować

Analiza otoczenia projektu i interesariuszy

4 godz.

 • Analiza – jak poznać użytkowników, ich potrzeby i jak tworzyć persony
 • Tworzenie specyfikacji projektowej – różne narzędzia i dobre praktyki
 • User stories i diagramy procesów
 • Techniki i narzędzia projektowania

Projektowanie systemów biznesowych

8 godz.

 • Program do tworzenia makiet – Axure
 • Dobre praktyki i wzorce projektowe
 • Nawigacja
 • Projektowanie dashboard
 • Listy
 • Formularze
 • Projektowanie procesów
 • Projektowanie w kontekście mobilnym
 • Badania aplikacji - narzędzia badawcze i ich wykorzystanie

Projektowanie zgodnie z metodologią User Centered Design

Liczba godzin: 16
Koszt: 1399 PLN netto

Dla kogo?

Szkolenie to pomyślane jest z myślą o kierownikach zespołów, analitykach biznesowych, kierownikach projektów.

Czego sie dowiem?

Uczestniczy szkolenia zdobędą znajomość procesu projektowego UCD oraz narzędzi analitycznych i projektowych. Szkolenie umożliwi im zaplanowanie i wdrożenie procesu projektowego w zespole, stworzenie architektury informacji oraz prototypu serwisu. Szkolenie wykształci w uczestnikach procesowe podejście do projektowania, uwzględniające szeroki kontekst projektu w organizacji i dla użytkowników.

Program szkolenia

User Centered Design - wstępne informacje

2 godz.

 • Wprowadzenie – użyteczność i user experience, przykłady i definicje
 • Proces projektowy User Centered Design (osoby w projekcie i rola, kroki w procesie projektowym, wykorzystywane narzędzia, UX w organizacji, współpraca z firmą IT)

Analiza otoczenia projektu i interesariuszy

4 godz.

 • Analiza użytkowników i zbieranie wymagań (poznanie użytkowników, organizacja ankiet i wywiadów, persony)
 • Analiza kontekstu – kontekst biznesowy i technologiczny, analiza konkurencji
 • Tworzenie specyfikacji (diagramy procesów, opis funkcjonalne, use case, user stories)

Projektowanie

8 godz.

 • Architektura informacji – zasady tworzenia i wyzwania
 • Makiety interakcji i prototypowanie – dobre praktyki, narzędzia, rekomendacje
 • Zasady projektowania interfejsów (heurystyki użyteczności projektowanie dla różnych grup użytkowników
 • Narzędzia do prototypowanie, Axure – wprowadzenie, prezentacja i obsługa programu
 • Techniki projektowania

Wdrożenie i testowanie

2 godz.

 • Tworzenie specyfikacji wdrożeniowej
 • Badania użyteczności – rodzaje, i dobre praktyki

Użyteczny i perswazyjny sklep internetowy - usability w e-commerce

Liczba godzin: 8
Koszt: 799 PLN netto

Dla kogo?

Szkolenie to jest przeznaczone dla specjalistów e-commerce oraz projektantów sklepów internetowych.

Czego sie dowiem?

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu zasad tworzenia serwisów e-commerce i prowadzenia skutecznej komunikacji mailingowej. Będą w stanie zaplanować sklep z punktu widzenia doświadczenia i potrzeb użytkownika, dobrać optymalne rozwiązania ze względu na branżę oraz optymalizować e-commerce, uwzględniająca metody badawcze.

Program szkolenia

Podstawy e-commerce

2 godz.

 • Język e-commerce – pojęcia i definicje
 • Podstawy psychologii perswazji – jak kupujemy w Internecie

Projektowanie e-commerce

2 godz.

 • Elementy sklepu internetowego – jak konstruować skuteczną nawigację, stronę główną, kartę produktu, listę produktów, wyszukiwarkę i koszyk
 • Optymalna konstrukcja sklepu (na podstawie badań eye tracking)
 • Projekt sklepu a branża – podobieństwa i różnice oraz na co zwracać uwagę
 • Przykłady najciekawszych rozwiązań e-commerce na rynku polskim i zagranicznym

Narzędzia e-commerce

2 godz.

 • Mailing w sklepie internetowym – konstrukcja i strategia mailingowa
 • Personalizacja i budowanie relacji z Klientem

Badania i przyszłość

2 godz.

 • Badania w e-commerce – prowadzenie audytów i testów
 • Wprowadzenie do webanalytics
 • Przyszłość e-commerce